Category: News and politics


Nem jó ez így!

Bodnár bejegyzése jó alkalomnak tűnt saját felgyülemlett véleményem kifüstölgésére. Ha szabad így fogalmaznom.

Idézet

Jó ez így?

Mármint a mentalitásunk.. Úgyhogy, most a mi kis magyar társadalmunkról szeretnék szót ejteni.

Azt mindenki agyonszajkózza, hogy a politikusok mennyit lopnak, csalnak, hazudnak. De ez mindenhol így van. Szerintem, amíg az ember ember (és most nem elsősorban jó értelemben), addig ez így fog menni. És ez nem kimondottan a politikusok hibája. Ez a mi hibánk.

Mi alatt most nem éppen engem vagy téged értelek, hanem azokat az embereket, akik nem látnak távolabb az orruk hegyénél, akiket tömegnek nevezünk, akiket a média a leginkább befolyásol, akiknek a reklámok szólnak, akiknek a pártok a plakátokat ragasztják, akiknek gőzük sincs a politikáról vagy gazdaságról, mégis négy évente egyszer, hirtelen mind politizálni kezd, mint aki tud valamit, akik arcokra szavaznak, akik a statisztikákra hivatkozva tudni vélik az igazságot, akiknek gőzük sincs, hogy mit mondanak rólunk a környező országokban, akik megfeledkeznek azokról a magyarokról, akik az ország határain kívül élnek, arról, hogy mennyit harcoltunk azért, hogy demokratikus államunk lehessen, akik elfelejtették, amit apáink megtanultak ’56-ban, hogy nincsenek kis népek, csak tehetetlenek.

Ezeknek az embereknek nem lehet egyenesen beszélni, mert nem értik. Nem képesek a valóságot a saját kis világuktól elvonatkoztatottan érzékelni. Nekik nem lehet olyan választási ígéretet adni, ami a valós helyzeten alapul, és még a választások előtt bejelenti a kötelező megszorításokat. Aki őszinte a politikában, az soha nem lesz politikus.

Ettől függetlenül elvárható, hogy egy politikus jó szándékú legyen. Ez olyan, mint amikor a kisgyereknek be kell adni a keserű gyógyszert, és biztos, hogy nem hajlandó megenni. De ha esetleg lekvárba kevered, és nem tud róla, hajlandó lesz lenyelni. Nem kell félreérteni, nem támogatom a hazugságot, de a realitás az, hogy ez sokszor csak így működik. "Felnőtt politikát felnőtt embereknek." Bár szépen hangzik, ez a lehető legmesszebb van a jelenlegi helyzettől. Úgy tűnik az emberek 5%-a még úgy gondolja, hogy működik. Nem hiába alkalmaztam a kisgyerek példáját. A "felnőtt" gondolkodás hiányzik az emberekből.

Persze akkor is, ha feltételezzük a jó szándékot, sohasem helyettesítheti a szakértelmet. Láttunk már példát arra, hogy egy kormány képes egy ország gazdaságát fellendíteni, a költségvetést hűen kezelni, a hiányt elkerülni anélkül, hogy az állampolgárok terhének növelésére szükség lenne. A hasonlatot folytatva, szükség van jó orsovokra, akik helyesen diagnosztizálják a gyereket, és a megfelelő keserű löttyöt írják fel. De persze a gyógyulás időbe kerül, egyik doki se mondja egy mandulagyulladásos gyereknek, hogy itt ez a málnaízű szirup, ma vedd be és holnapra elmúlik a betegség. Pedig sokan ezt várják, és azokra szavaznak, akik ezt ígérik, aztán visszajönnek reklamálni, hogy nem is málnaízű, és nem is gyógyított meg másnapra. Pech.

Én kicsit máshogy állok a választási ígéretekhez. Mind láthattuk, melyik párt mit vitt véghez az országban, és mi lett az eredménye. Sokan azonban képtelenek az elmúlt évnél visszább tekinteni, pedig talán 4 év is elég lenne. Hogy mit ígérnek, az nem számít nekem, inkább az, hogy mennyire felelősen képesek az ország gazdaságát kezelni, nem biztos, hogy a jövő felé vezető legeredményesebb út az adósságspirálon lefelé vezet…

Nem szeretnék ennél konkrétabb megjegyzéseket fűzni a jelenlegi helyzethez, a politikai korrektségem így is sérült egy kis mértékben. Ha valaki kíváncsi, kérdezzen.

Reklámok

BoKriF az IDBről

A következő részlet Bodnár Blogjából való, a teljes bejegyzésért kérjük fáradjon oda.

Idézet

IDB

(…)
Múlt hét pénteken megtudtam, hogy mikor lesz ODB küldöttgyűlés, ahol az IDB tisztségekről tartanak majd szavazást.
Hirtelen felindulásból elszántam magamat, arra, hogy jelentkezzek az IDB elnökének tisztjéért. Komolyabb terveim vannak az iskolával kapcsolatban, és én szeretnék is tenni valamit ezek érdekében.
Leginkább szeretném, ha feltámadna a demokrácia az iskolánban. Szajd biztos kiröhög és szánalmasnak tart most.. Szerintem az iskola az életre készít fel. A demokrácia pedig életünk része. Alapértékünk. Ezt érdemes lenne az emberek tudatába juttatni még mielött "felnőnének". Igenis számít a mi a véleményünk, és ennek nem csak illúziónak kell lennie! Az iskola az az intézmény ahol életünk egyik fele folyik, tehát az életünk fölött lehetne egy kis befolyásunk nem?
Az Iskolai Diákbizottság Elnökeként szeretnék majd lehetőséget biztosítani, hogy az életre való felkészülés ne csak a lexikális és a gyakorlati(?) tudás megteremtését jelentse. Az iskola tanulói egy közösséget alkotnak!
Ehhez jönnek ilyen apróságok, hogy az iskola házirendjét a kevésbé ismert Neumann-kódexet //ennek akartam egy linket, de már nem letölthető a suli lapjáról – strange// át kéne dolgozni és legalább szinkronizálni kéne a hatályos jogszabályokkal, bár én az egészet átdolgoznám.
Többek között az IDB-t diákközelibbé tenném, és nem a közvetett hanem a közvetlen választást tartanám helyesnek (az osztályok képviselői helyett az iskola összes tanulójának lenne szavazási lehetősége).
Szeretném, még, hogy a demokratikusság nevében javuljon az információval való ellátotsága a dikákságnak. Ez azt jelenti, hogy egy INFORMATIKAI szakközépiskola weblapján le lehessen tölteni minden szükséges dokumentumot, akármit; távlatilag pedig a jegyek naplózásának digitalizálását, de legalább elektronikus értesítési rendszert… (Pl mi az, hogy nem lehet letölteni semmit a weblapról?)
(…)
Egy megjegyzést hagy tegyek előbb. Az iskola mindig is azt hitte, hogy az életre készít fel. Csakhogy az életed a születésedkor elkezdődött, ideje lenne észrevenni. Az iskola az élet része, nem az élet előzménye. Ilyen értelemben természetesen a rendszer része, és úgy kéne hogy működjön, mint bármi a rendszerben.
 
A rendszer tökéletes, bármilyen hiba emberi. Ezt persze el lehet mondani mindenre. Ilyen értelemben a demokrácia is tökéletes, az emberek eldöntik, hogyan lehetnének a legboldogabbak, kik legyenek azok, akik az ő nevükben szólnak stb. stb. És iylen értelemben tökéletes az abszolutizmus is, a király Isten kegyelméből a nép felett, a népért uralkodik, döntéseinél az emberek boldogságát tartja szem előtt. És az alkotmányos monarchia is tökéletes. És az anarchiában is mindenki a saját boldogságát igazgatja. És így tovább. Ha megnézzük, minden rendszer ugyanolyan jól kéne hogy működjön, és minden rendszer ugyanazon faktor miatt nem működik soha. Az ember miatt.
A demokráciában a többség akarata érvényesül, és ezt a kisebbségnek is el kell fogadnia. Az emberek hülyék és felelőtlenek, nem tudják mi a boldogság, mi van annak a hátterében, amit nekik mondanak, így természetesen a többség nem tudja mit is dönt, nem érdekli, vagy egyszerűen nem látja a következményét.
Az abszolutizmusban egyáltalán nem olyan ember kerül hatalomba, aki biztosan alkalmas, vagy elhivatottságot érez, annak ellenére, hogy úgy nőtt fel, hogy erre nevelték. Már amennyiben valós hatalomba kerül, mivel, újra, az ember nem tisztán jóakaratú, és az úgynevezett érdekei keményen ütközhetnek a másokéval, ezt nem kell megmagyaráznom.
Alkotmányos monarchia: lásd a fenti kettőt együtt…
Az anarchia meg nem rendszer presze, hanem a rendszer hiánya, amely önmagában véve kerülendő, és erősen lekorlátozza a lehetőségeket.
Összességében tehát az első állításom egyrészt igaz, másrészt hamis. Igaz, ha a rendszert az ember elé helyezzük, és a rendszerhez akarjuk igazítani az embert. Ez soha nem fog működni. Hamis, amenniyben figyelembe vesszük, hogy a rendszer nem lehet tökéletes, ha nem veszi figyelelembe az ember sajátosságait, a rendszernek az emberhez kell igazodnia, és kezelnie a szélsőségeit. Ennek alapján tényleg a demokrácia lenne a sok rossz közül a legjobb választás, mivel ezt hivatott elérni. Sajnos a liberális mozgalmak tevékenységei folytán, talán jogosan(?), a mai demokráciában minden állampolgárnak szava van, és egyenlő. Ugye: "Szabadság, Egyenlőség, Testvériség." A gond, hogy alapvetően hiába próbálja a jog az embereket egyenlőként kezelni, az emberek nem egyenlőek, és nem lesznek azok. Úgy gondolom, az általános titkos szavazati jog túl sok. 1948 után bevezették a cenzusos választójogot nálunk, nyugati mintára. Ebben a rendszerben az szavazhatott, akinek vagyona vagy végzettsége volt, azaz volt vesztenivalója, vagy értelmiségi, azaz képes felelős döntésre. Azért állítom egyöntetűen, mert az egyes kivételek természetesen eltörpülnek a demokráciában, és egyértelmű, hogy a többség megfelel a feltételeknek.
 
Most hogy így bő lére eresztettem, térjünk vissza a témához.
Sajnos vagy nem, a diákokat nem érdekli ki védi a milyen érdekeit meg jogait. A Neumann-kódexet persze, át kéne írni, de ennek egyáltalán nem lenne gyakorlati jelentősége, mivel se most se máskor nem veszik figyelembe a diákok a különböző rendszabályokat, és a tanárok se sűrűn tartják szem előtt. Ez leginkább azért van, mert senki sincs tisztába vele, meg egyszerűen figyelmen kívül hagyják. Tisztázni kéne, hogy senkinek nincs semmilyen joga, amíg nem teljesíti a kötelességeit. Ez egy kicsit kellemetlen a diákság nagyhangú kisebbségére nézve, így többnyire teljesen figyelmen kívül hagyják, de a rendszernek pont az a legnagyobb hibája, hogy ezt lehetővé teszi. Sőt.
Erre az extrém példa az élet egy másik területéről: Elkap egy ellenőr egy közlekedési járművön. Megtagadod a büntetést, vagy leszállítást, mert csak. Ahhoz hogy büntetést szabjon ki, szüksége van az adataidra, de neked jogodban áll ezt tőle megtagadni. Persze neki meg jogában áll rendőrt hívni, és addig ott tartani, hogy a rendőr igazoljon, neked meg nincs jogod megtagadni a rendőrtől, ha igazoltat. De jogod van elkérni a rendőr igazolványszámát, és jogod van őt feljelenteni, ha ő történetesen az engedélyed nélkül szolgáltatná ki az adataidat harmadik személynek. Tehát itt van egy patthelyzet, amiből potenciálisan épp bőrrel kerülsz ki, pedig alapvetően kötelességed lett volna jegyet váltani, vagy a bírságot kifizetni. Ezt a hivatalos szervek csak úgy képesek megoldani, ha átlépik a hatáskörüket, kockáztatva a saját helyzetüket, és alapvetően így az ellen menni, amiért vannak, vagyis a rend megőrzéséért.
Hasonló a helyzet a tanárokkal. Se a tanár, se a rendőr nincs ellened, de mindkettőt többnyire fenntartásokkal kezeljük, és gyakran nem vesszük figyelembe, hogy a mi érdekeinket hivatottak szolgálni.
 
Bodnár, ezt az apró elméleti ömlengést azon célból ejtettem meg, hogy illusztráljam a törekvéseid buktatóit, melyek alapvetően pozitívak és támogatandóak, de nem egészen reálisak, kicsit idealizáltak. Ennek ellenére támogatlak a törekvéseidben.
 
A weblap technikai részleteivel pedig egyetértek, nagyon gyér a honlap mind tartalmat, mind kivitelezést figyelembe véve. A héten a barátom tüzetesebben átnézte, véleménye szerint, ugyan az oldal PHPt használ, egyáltalán nem indokolja ezt semmi, mivel a technológiát nem használja ki, valamint a közölt ismeretek gyakran ismétlődnek és felületesek, alapvető szükséges információkat nem lehet kapni a használatából, valamint félkész, nagyon sok része úgymond építés alatt van. Úgy gondolom igazán sajnálatos, hogy egy magát a legjobb számítástechnikai szakközépiskolának valló intézmény ne legyen képes igényes, felhasználóbarát és funkcionális weblapot készíteni magának.

New Orleans

Egyenlőre nem írnék semmit erről, de találtam egy szép nyílt levelet bizonyos Gregor Stronach úrtól, aki szépen értékeli a helyzetet az USA-ban.
Igazán elgondolkodtat.
%d blogger ezt kedveli: